outsourcing programistyczny

Outsourcing CakePHP polega na przejmowaniu części lub całości zlecenia Klienta...

Aktualizacje i migracje aplikacji...

W dzisiejszych czasach kiedy technologie powstają z dnia na dzień, a obecne są...

Serwisowanie aplikacji CakePHP

Zakupiłeś lub zamówiłeś wykonanie własnego projektu, aplikacji...

Formularz kontaktowy


przewiń do góry
Przetwarzanie... prosimy o cierpliwość.

Loading
(default) 10 queries took 1 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SELECT `Site`.`id`, `Site`.`type`, `Site`.`name`, `Site`.`slug`, `Site`.`hints`, `Site`.`title`, `Site`.`desc`, `Site`.`info` FROM `sql_cakephp`.`sites` AS `Site` WHERE `Site`.`slug` = 'skontaktuj-sie-z-nami' LIMIT 1110
2SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `sql_cakephp`.`sites` AS `Site` WHERE `Site`.`id` IN (6, 5, 'Kontakt', 'skontaktuj-sie-z-nami', 7030, NULL, NULL, NULL)110
3UPDATE `sql_cakephp`.`sites` AS `Site` SET `Site`.`hints` = hints + 1 WHERE `id` = 6110
4SELECT `Site`.`id`, `Site`.`type`, `Site`.`name`, `Site`.`slug`, `Site`.`hints`, `Site`.`title`, `Site`.`desc`, `Site`.`info` FROM `sql_cakephp`.`sites` AS `Site` WHERE `Site`.`type` = 3 LIMIT 1110
5SELECT `Site`.`id`, `Site`.`type`, `Site`.`name`, `Site`.`slug`, `Site`.`hints`, `Site`.`title`, `Site`.`desc`, `Site`.`info` FROM `sql_cakephp`.`sites` AS `Site` WHERE `Site`.`type` = 2 LIMIT 1110
6SELECT `Article`.`id`, `Article`.`site_id`, `Article`.`showdate`, `Article`.`title`, `Article`.`active`, `Article`.`author`, `Article`.`slug`, `Article`.`hints`, `Article`.`content`, `Article`.`code`, `Article`.`idea`, `Article`.`database`, `Article`.`boulid`, `Article`.`backend`, `Article`.`frontend`, `Article`.`layout`, `Article`.`created`, `Article`.`modified`, `Site`.`id`, `Site`.`type`, `Site`.`name`, `Site`.`slug`, `Site`.`hints`, `Site`.`title`, `Site`.`desc`, `Site`.`info` FROM `sql_cakephp`.`articles` AS `Article` LEFT JOIN `sql_cakephp`.`sites` AS `Site` ON (`Article`.`site_id` = `Site`.`id`) WHERE `site_id` = 3 AND `active` = 1 ORDER BY rand() ASC LIMIT 3331
7SELECT `Photo`.`id`, `ArticlesPhoto`.`photo_id`, `ArticlesPhoto`.`article_id` FROM `sql_cakephp`.`photos` AS `Photo` JOIN `sql_cakephp`.`articles_photos` AS `ArticlesPhoto` ON (`ArticlesPhoto`.`article_id` IN (172, 175, 174) AND `ArticlesPhoto`.`photo_id` = `Photo`.`id`) 330
8SELECT `Addfile`.`id`, `Addfile`.`title`, `Addfile`.`name`, `Addfile`.`hints`, `Addfile`.`size`, `Addfile`.`type`, `AddfilesArticle`.`addfile_id`, `AddfilesArticle`.`article_id` FROM `sql_cakephp`.`addfiles` AS `Addfile` JOIN `sql_cakephp`.`addfiles_articles` AS `AddfilesArticle` ON (`AddfilesArticle`.`article_id` IN (172, 175, 174) AND `AddfilesArticle`.`addfile_id` = `Addfile`.`id`) 000
9SELECT `Site`.`name`, `Site`.`slug` FROM `sql_cakephp`.`sites` AS `Site` WHERE 1 = 1660
10SELECT `Sitesetting`.`id`, `Sitesetting`.`top`, `Sitesetting`.`place`, `Sitesetting`.`adress`, `Sitesetting`.`worktime`, `Sitesetting`.`phone`, `Sitesetting`.`mobile`, `Sitesetting`.`email`, `Sitesetting`.`regon`, `Sitesetting`.`licencja`, `Sitesetting`.`nip` FROM `sql_cakephp`.`sitesettings` AS `Sitesetting` WHERE 1 = 1 LIMIT 1110